inseparably

18 tekstów – auto­rem jest in­se­parab­ly.

Czy można stra­cić ko­goś, kto tak nap­rawdę nig­dy nie był nasz? 

myśl • 6 czerwca 2012, 10:54

Gdy nie jes­teś obok mnie, pow­tarzam so­bie jak bar­dzo Cię niena­widzę . Z łat­wością wyrzu­cam Cię z ser­ca , lecz gdy Cię widzę po­wiet­rze wrze a ser­ce bi­je tak jak­by chciało być po­daro­wane tyl­ko Tobie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 listopada 2010, 11:58

Wszys­tko co kocham - czy­li roz­mo­wa o niczym .. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 czerwca 2010, 15:28

Lu­bię wie­czo­rami pat­rzeć na zachód słońca..
Czuję się wte­dy tak blis­ko Ciebie..
Prze­cież wiem , że ro­bisz to samo.. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 24 czerwca 2010, 15:12

na gra­nicy miłości i przy­jaźni ba­lan­su­jemy.. dlacze­go tyl­ko ja ciag­le pcham Cię na stronę miłości? 

myśl
zebrała 45 fiszek • 18 czerwca 2010, 19:04

og­nia się bała , lecz przy nim płonęła cała. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 10 czerwca 2010, 08:36

to właśnie on tłumaczył jej czym jest miłość.
a więc kto jej te­raz wytłumaczy czym jest złama­ne serce? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 kwietnia 2010, 10:36

Kochała go tak moc­no.. Dopóki On nie za­kochał się w jej naj­lep­szej przyjaciółce.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 kwietnia 2010, 16:26

Dwa la­ta bez­gra­nicznej miłości do Ciebie , a Ty jed­nym słowem zga­siłeś jej płomień !
z d r a d a. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 18 kwietnia 2010, 11:01

Wiesz co było naj­piękniej­sze w tym wczo­raj­szym , deszczo­wym i pochmur­nym dniu?
Twój uśmiech , który na­tychmiast go rozjaśnił. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 kwietnia 2010, 10:04
inseparably

nie oceniaj książki po okładce.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inseparably

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność